Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

KIBERNETIČKA I INFORMACIJSKA SIGURNOST

ISO 27701:2019 Tečaj za interne auditore
ISO 27701:2019 Tečaj za interne auditore

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja privatnošću informacija prema ISO 27701:2019.Read more

Procjena legitimnog interesa – LIA Radionica
Procjena legitimnog interesa – LIA Radionica

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele pripremiti za usklađivanje s GDPR-om, osobama koji sudjeluju u informacijskoj sigurnosti organizacije i odgovornim osobama za zaštitu osobnih podataka.Read more

DPO – Službenik za zaštitu podataka
DPO – Službenik za zaštitu podataka

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele pripremiti za usklađivanje s GDPR-om, osobama koji sudjeluju u informacijskoj sigurnosti organizacije i odgovornim osobama za zaštitu osobnih podataka.Read more

Tečaj za Interne auditore za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
Tečaj za Interne auditore za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Tečaj je namijenjen osobama koje su u organizacijama operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga odgovorne za provedbu internog nadzora u skladu s Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.Read more

Sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću prema normi IEC 62443-2-1:2010
Sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću prema normi IEC 62443-2-1:2010

Tečaj je namijenjen vlasnicima procesa, osobama i organizacijskim cjelinama zaduženim za sustave industrijske automatizacije kao i osobama koje su uključene u razvoj, primjenu i održavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije.Read more

Uvod GDPR – Opća uredba EU o zaštiti osobnih podataka
Uvod GDPR – Opća uredba EU o zaštiti osobnih podataka

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele pripremiti za usklađivanje s GDPR-om, osobama koji sudjeluju u informacijskoj sigurnosti organizacije i odgovornim osobama za zaštitu osobnih podataka.Read more

Rizici socijalnog inženjeringa i zaštita organizacijskog znanja
Rizici socijalnog inženjeringa i zaštita organizacijskog znanja

Tečaj je namijenjen svim funkcijama koje u djelokrugu rada komuniciraju s potencijalnim kupcima, postojećim kupcima, dobavljačima i ostalim relevantnim zainteresiranim stranama te su radi svoje pozicije i znanja izloženi potencijalnom interesu konkurencije.Read more

ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore
ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO/IEC 27001:2013.Read more

Zahtjevi norme ISO/IEC 27001:2013
Zahtjevi norme ISO/IEC 27001:2013

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati sa sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću, osobama koje sudjeluju ili će sudjelovati u sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću u organizaciji.Read more

ISO/IEC 20000-1:2018 Tečaj za interne auditore
ISO/IEC 20000-1:2018 Tečaj za interne auditore

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja IT uslugama prema ISO/IEC 20000-1:2018.Read more

ISO/IEC 20000-1:2018 Upgrade tečaj za auditore
ISO/IEC 20000-1:2018 Upgrade tečaj za auditore

Tečaj je namijenjen postojećim auditorima prema normi ISO/IEC 20000-1:2011 koji žele nadograditi svoje znanje na zahtjeve norme ISO/IEC 20000-1:2018.Read more

ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 20000-1:2018 Integrirani tečaj za vodeće auditore
ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 20000-1:2018 Integrirani tečaj za vodeće auditore

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i vanjskih audita sustava upravljanja prema ISO/IEC 27001:2013 ISO/IEC 20000-1:2018.Read more

ISO 22301:2019 Tečaj za interne auditore
ISO 22301:2019 Tečaj za interne auditore

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja neprekinutošću poslovanja prema ISO 22301:2012.Read more

Zahtjevi norme ISO 22301:2019
Zahtjevi norme ISO 22301:2019

Tečaj je namijenjen vlasnicima procesa, osobama i organizacijskim cjelinama zaduženim za sustave upravljanja i korporativnu sigurnost kao i osobama koje su uključene u razvoj, primjenu i održavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije.Read more

Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 – Risk Manager
Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 – Risk Manager

Tečaj je namijenjen polaznicima koji obavljaju aktivnosti u okruženju izloženom različitim vrstama rizika (u kojem postoji neizvjesnost za realizaciju postavljenih ciljeva).Read more

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb