Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO/IEC 20000-1:2018 Tečaj za interne auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja IT uslugama prema ISO/IEC 20000-1:2018.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Aneks L (Struktura visoke razine);
  • Zahtjevi sustava upravljanja IT uslugama prema ISO/IEC 20000-1:2018;
  • Priprema za provedbu internih audita;
  • Planiranje, provedba i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima norme ISO/IEC 20000-1:2018 i ISO 19011:2018;
  • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za internog auditora sustava upravljanja IT uslugama prema ISO/IEC 20000-1:2018

Koristi

  • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO/IEC 20000-1:2018;
  • Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih audita sustava upravljanja IT uslugama;
  • Upoznavanje principa i metoda audita;
  • Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
  • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi ISO/IEC 20000-1:2018 koju izdaje međunarodna organizacija

Trajanje

3 dana

Kotizacija po polazniku

430,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb