Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

UPRAVLJANJE RIZICIMA

ISO 31000:2018 Upravljanje rizicima
ISO 31000:2018 Upravljanje rizicima

Tečaj je namijenjen: Polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja kvalitetom i koji žele steći međunarodno akreditirani certifikat…Read more

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb