Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću prema normi IEC 62443-2-1:2010

Polaznici

Tečaj je namijenjen vlasnicima procesa, osobama i organizacijskim cjelinama zaduženim za sustave industrijske automatizacije kao i osobama koje su uključene u razvoj, primjenu i održavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Elementi sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću
  • Pregled zahtjeva norme IEC 62443-2-1:2010 – Industrijske komunikacijske mreže – Mrežna i sistemska sigurnost – Dio 2-1: Uspostavljanje plan-tecajeva sigurnosti sustava industrijske automatizacije
  • Analiza rizika
  • Obrada rizika putem Sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću (CSMS)
  • Nadzor i poboljšavanje CSMS-a
  • Odnos prema ISO/IEC 27001:2013

Koristi

  • Upoznavanje polaznika sa zahtjevima Sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću prema normi IEC 62443-2-1 Industrijske komunikacijske mreže – Mrežna i sistemska sigurnost – Dio 2-1: Uspostavljanje plan-tecajeva sigurnosti sustava industrijske automatizacije i nadzora.
  • Stjecanje certifikata o sudjelovanju na tečaju kojeg izdaje međunarodna organizacija

Trajanje

3 dana

Kotizacija po polazniku

790,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb