Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

IRCA tečajevi

CQI – IRCA ISO/IEC 27001:2022 – LEAD AUDITOR COURSE
CQI – IRCA ISO/IEC 27001:2022 – LEAD AUDITOR COURSE

The course uses a mixture of taught sessions, interactive group discussions, exercises, continuous assessment and examination to achieve its aims.Read more

CQI – IRCA ISO 9001:2015 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE
CQI – IRCA ISO 9001:2015 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE

Tečaj je namijenjen: Polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja kvalitetom i koji žele steći međunarodno akreditirani certifikat…Read more

CQI – IRCA ISO 14001:2015 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE
CQI – IRCA ISO 14001:2015 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE

Tečaj je namijenjen: Polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja zaštitom okoliša i koji žele steći međunarodno akreditirani certifikat…Read more

CQI – IRCA ISO 45001:2018 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE
CQI – IRCA ISO 45001:2018 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE

Tečaj je namijenjen: Polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i koji žele steći međunarodno akreditirani certifikat…Read more

CQI – IRCA ISO/IEC 27001:2022 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE
CQI – IRCA ISO/IEC 27001:2022 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE

Tečaj je namijenjen: Polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i koji žele steći međunarodno akreditirani certifikat…Read more

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb