Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO/IEC 20000-1:2018 Upgrade tečaj za auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen postojećim auditorima prema normi ISO/IEC 20000-1:2011 koji žele nadograditi svoje znanje na zahtjeve norme ISO/IEC 20000-1:2018.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Aneks L (Struktura visoke razine);
  • Detaljan pregled zahtjeva norme ISO/IEC 20000-1:2018;
  • Usporedba zahtjeva norme ISO/IEC 20000-1:2018 s prethodnim izdanjem;
  • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za Upgrade za auditore sustava upravljanja IT uslugama prema ISO/IEC 20000-1:2018.

Koristi

  • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO/IEC 20000-1:2018;
  • Nadogradnja znanja za provedbu internih audita prema zahtjevima norme ISO/IEC 20000-1:2018;
  • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi ISO/IEC 20000-1:2018 koju izdaje međunarodna organizacija

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

200,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Postojeći interni auditori prema normi ISO/IEC 20000-1:2011.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb