Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN EDUKACIJA

ožujak – travanj 2023.

Područje Termin i lokacija Naziv edukacije Kotizacija  
KVALITETA 1.-2.3.2023., online ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
19.-21.4.2023., Zagreb ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 430,00 € + PDV ili 3.239,84 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
1.3.2023., online ISO 9001:2015 Upgrade tečaj za interne auditore 160,00 € + PDV ili 1.205,52 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
17.-21.4.2023., Zagreb ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 860,00 € + PDV ili 6.479,67 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 6.-7.3.2023., online ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
9.3.2023., Zagreb LCA – procjena životnog ciklusa 130,00 € + PDV ili 979,49 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
30.3.2023., Zagreb Metodologija i izračun ugljičnog otiska 210,00 € + PDV ili 1.582,25 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
13.-17.3.2023., Zagreb CQI-IRCA ISO 14001:2015 Tečaj za vodeće auditore 860,00 € + PDV ili 6.479,67 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 25.-27.4.2023., online FSPCA PCQI – Tečaj preventivne kontrole za proizvodnju hrane 560,00 € + PDV ili 4.219,32 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
23.-24.3.2023., online HACCP Tečaj za interne auditore 350,00 € + PDV ili 2.637,08 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.-28.3.2023., online ISO 22000:2018 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 16.-17.3.2023., Zagreb

27.-28.4.2023., Zagreb

ISO/IEC 27001:2022 Upoznavanje sa zahtjevima za informacijsku, kibernetsku i sigurnost osobnih podataka 370,00 € + PDV ili 2.787,77 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
12.-14.4.2023., Zagreb ISO/IEC 27001:2022 Tečaj za interne auditore 430,00 € + PDV ili 3.239,84 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
24.-28.4.2023., Zagreb ISO/IEC 27001:2022 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 960,00 €  + PDV ili 7.233,12 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 15.-16.3.2023., online ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.3.2023., online ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 160,00 € + PDV ili 1.205,51 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
DRUŠTVENA ODGOVORNOST 4.-6.4.2023., Zagreb SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore 430,00 € + PDV ili 3.239,84 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb