Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN EDUKACIJA

svibanj – lipanj 2023.

Područje Termin i lokacija Naziv edukacije Kotizacija  
KVALITETA 8.-9.5.2023., online ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
8.5.2023., online ISO 9001:2015 Upgrade tečaj za interne auditore 160,00 € + PDV ili 1.205,52 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
31.5.-2.6.2023., Zagreb ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 430,00 € + PDV ili 3.239,84 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
31.5.2023., Zagreb ISO 9001:2015 Upgrade tečaj za interne auditore 215,00 € + PDV ili 1.619,92 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.-27.6.2023. ISO 31000:2018 Upravljanje rizicima 430,00 € + PDV ili 3.239,84 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 15.-16.5.2023., online

15.-16.6.2023., online

ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.5.2023., online

15.6.2023., online

ISO 14001:2015 Upgrade tečaj za interne auditore 160,00 € + PDV ili 1.205,52 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 12.-14.6.2023., online FSPCA PCQI – Tečaj preventivne kontrole za proizvodnju hrane 560,00 € + PDV ili 4.219,32 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.-16.6.2023., online HACCP Tečaj za interne auditore 350,00 € + PDV ili 2.637,08 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
19.-20.6.2023., online ISO 22000:2018 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 1.-2.6.2023., Online ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
1.6.2023., Online ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za interne auditore 160,00 € + PDV ili 1.205,52 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 28.-29.6.2023., Zagreb ISO/IEC 27001:2022 Upoznavanje sa zahtjevima za informacijsku, kibernetsku i sigurnost osobnih podataka 370,00 € + PDV ili 2.787,77 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.-30.6.2023., Zagreb ISO/IEC 27001:2022 Tečaj za interne auditore 430,00 € + PDV ili 3.239,84 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 24.-26.5.2023., Zagreb ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 430,00 € + PDV ili 3-239,84 + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
8.-12.5.2023., Zagreb CQI-IRCA ISO 45001:2018 Tečaj za vodeće auditore 960,00 € + PDV ili 7.233,12 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 22.-23.5.2023., online ISO 37001:2016 Tečaj za interne auditore 320,00 € + PDV ili 2.411,04 kn + PDV OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb