Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO/IEC 42001:2023 – Upoznavanje sa zahtjevima sustava upravljanja umjetnom inteligencijom

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji sudjeluju ili će sudjelovati u radu sustava upravljanja umjetnom inteligencijom u organizaciji prema normi ISO/IEC 42001:2023.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • ISO/IEC 42001:2023 međunarodni je standard koji specificira zahtjeve za uspostavu, implementaciju, održavanje i kontinuirano poboljšavanje Sustava upravljanja umjetnom inteligencijom (AIMS) unutar organizacija.Tijekom edukacije polaznici će se upoznati s:
    • Temeljni zahtjevi norme ISO/IEC 42001:2023.
    • Aneks A – Referentni kontrolni ciljevi i kontrole

Koristi

ISO/IEC 42001 je prvi svjetski standard za upravljanje AI sustavima koji obrađuje jedinstvene izazove koje AI postavlja, kao što su etički aspekti, transparentnost i kontinuirano učenje. Za organizacije, postavlja strukturiran način upravljanja rizicima i prilikama povezanima s AI, balansirajući inovacije s upravljanjem.

Standard je primjenjiv za organizacije koji pružaju ili koriste proizvode ili usluge temeljene na umjetnoj inteligenciji, osiguravajući odgovoran razvoj i korištenje AI sustava

Po završetku tečaja polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na edukaciji „Upoznavanje sa zahtjevima sustava upravljanja umjetnom inteligencijom prema ISO/IEC 42001:2023.“

Trajanje

2 dana

Kotizacija po polazniku

370,00 EUR + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Osnovna znanja o normi ISO 27001 su poželjna, ali nisu preduvjet sudjelovanja.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb