Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Zahtjevi norme ISO 22301:2019

Polaznici

Tečaj je namijenjen vlasnicima procesa, osobama i organizacijskim cjelinama zaduženim za sustave upravljanja i korporativnu sigurnost kao i osobama koje su uključene u razvoj, primjenu i održavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Pregled zahtjeva sustava upravljanja neprekinutošću poslovanja;
  • Sustavan pristup identifikaciji utjecaja na poslovanje (BIA – Business Impact Analysis);
  • Principi procjene i analize rizika;
  • Strategije neprekinutosti poslovanja;
  • Upravljanje incidentima,
  • Izrada planova neprekinutosti poslovanja

Koristi

  • Upoznavanje zahtjeva norme ISO 22301:2019;
  • Stjecanje znanja za djelotvorno sudjelovanje u sustavu upravljanja neprekinutošću poslovanja organizacije;
  • Ciljevi Sustava upravljanja neprekinutošću poslovanja

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

200,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb