Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO/IEC 27001:2022 Tečaj za interne auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja informacijskom, kibernetskom i sigurnošću osobnih podataka prema ISO/IEC 27001:2022.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Aneks L (Struktura visoke razine);
  • Zahtjevi sustava upravljanja informacijskom, kibernetskom i sigurnošću osobnih podataka prema ISO/IEC 27001:2022;
  • Priprema za provedbu internih audita;
  • Planiranje, provedba i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima norme ISO/IEC 27001:2022 i ISO 19011:2018;
  • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za internog auditora sustava upravljanja informacijskom, kibernetskom i sigurnošću osobnih podataka prema ISO/IEC 27001:2022.

Koristi

  • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO/IEC 27001:2022;
  • Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih audita sustava upravljanja informacijskom, kibernetskom i sigurnošću osobnih podataka;
  • Upoznavanje principa i metoda audita;
  • Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
  • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi ISO/IEC 27001:2022 koju izdaje međunarodna organizacija

Trajanje

2 dana (online tečaj)

2.5 dana (učionica)

Kotizacija po polazniku

320,00 € + PDV (online tečaj)

430,00 € + PDV (učionica)

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb