Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Tečaj za Interne auditore za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Polaznici

Tečaj je namijenjen osobama koje su u organizacijama operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga odgovorne za provedbu internog nadzora u skladu s Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga;
  • Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga;
  • Prezentacija procesa internog nadzora putem praktičnih primjera, vježbi i radionica;
  • Proces provedbe internih nadzora utemeljen je na najboljim praksama provedbe audita i u skladu je sa smjernicama za auditiranje sustava upravljanja opisanim u ISO 19011:2018.

Koristi

  • Tečaj uključuje upoznavanje s primjenjivim zahtjevima Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i načinom provedbe internih nadzora.
  • Stjecanje certifikata za Interne auditore za kibernetičku sigurnost kojeg izdaje međunarodna organizacija

Trajanje

3 dana

Kotizacija po polazniku

600,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb