Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ODRŽIVI RAZVOJ

ESG regulativa i zahtjevi za organizacije
ESG regulativa i zahtjevi za organizacije

Trening pruža uvid u ključne aspekte EU regulative o održivosti, ističući obveze kompanija u integraciji ESG kriterija u poslovanje.Read more

LCA-Procjena životnog ciklusa
LCA-Procjena životnog ciklusa

Tečaj je namijenjen osobama koje su uključene u postupak izračuna ugljičnog otiska.Read more

Metodologija i izračun ugljičnog otiska
Metodologija i izračun ugljičnog otiska

Tečaj je namijenjen osobama koje su uključene u postupak izračuna ugljičnog otiska.Read more

ISO 37001:2016 Tečaj za vodeće auditore
ISO 37001:2016 Tečaj za vodeće auditore

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001:2016.Read more

Zahtjevi norme ISO 37001:2016
Zahtjevi norme ISO 37001:2016

Tečaj je namijenjen vlasnicima procesa, osobama i organizacijskim cjelinama zaduženim za usklađenost sa zakonskim zahtjevima kao i svim funkcijama koje u djelokrugu rada komuniciraju …Read more

ISO 37001:2016 Tečaj za interne auditore
ISO 37001:2016 Tečaj za interne auditore

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001:2016.Read more

Zahtjevi norme SA 8000:2014
Zahtjevi norme SA 8000:2014

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati sa sustavom upravljanja društvenom odgovornošću, osobama koje sudjeluju ili će sudjelovati u sustavu upravljanja društvenom odgovornošću u organizaciji.Read more

SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore
SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema SA 8000:2014.Read more

Sustav upravljanja inovacijama – CEN/TS 16555-1:2013
Sustav upravljanja inovacijama – CEN/TS 16555-1:2013

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati sa sustavom upravljanja inovacijama prema tehničkoj specifikaciji CEN/TS 16555-1:2013 i s postupkom za stjecanje potvrde o sukladnosti organizacije sa zahtjevima CEN/TS 16555-1:2013.Read more

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb