Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO/IEC 27001:2022 Upoznavanje sa zahtjevima za informacijsku, kibernetsku i sigurnost osobnih podataka

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji sudjeluju ili će sudjelovati u radu sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću u organizaciji, te se žele upoznati sa novostima  u zahtjevima za informacijsku, kibernetičku i sigurnost osobnih podataka prema revidiranoj normi ISO/IEC 27001:2022.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Prezentiranje izmjena u osnovnom dijelu norme ISO/IEC 27001:2022.
  • Prezentiranje izmjena u sustavu kontrola (Annex A) norme ISO/IEC 27001:2022.
  • Usporedba zahtjeva sustava upravljanja prema normi ISO/IEC 27001:2022 u odnosu na zahtjeve norme ISO 27001:2013.
  • Zahtjevi za tranziciju certifikata iz norme ISO/IEC 27001:2013 u normu ISO/IEC 27001:2022

Pozicioniranje norme ISO/IEC 27001:2022 u odnosu na druge norme iz područja upravljanja informacijskom, kibernetičkom i sigurnosti osobnih podataka ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO 27701…

Koristi

  • Strukturirano upoznavanje sa formalnim zahtjevima norme ISO/IEC 27001:2022.
  • Rasprava i preispitivanje novih zahtjeva u odnosu na prethodnu reviziju norme i druge norme iz područja informacijske, kibernetske i sigurnosti

Po završetku tečaja polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na edukaciji „Upoznavanje sa zahtjevima sustava upravljanja informacijskom, kibernetičkom i sigurnošću osobnih podataka prema ISO/IEC 27001:2022.“

Trajanje

2 dana (učionica)

Kotizacija po polazniku

370,00 EUR + PDV (učionica)

Preduvjeti za sudjelovanje

Prethodna  znanja o normi ISO 27001 su poželjna, ali nisu preduvjet sudjelovanja.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb