Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Sustav upravljanja inovacijama – CEN/TS 16555-1:2013

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati sa sustavom upravljanja inovacijama prema tehničkoj specifikaciji CEN/TS 16555-1:2013 i s postupkom za stjecanje potvrde o sukladnosti organizacije sa zahtjevima CEN/TS 16555-1:2013.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Općenito o inovacijama;
 • Kontekst organizacije;
 • Vođenje za inovacije;
 • Planiranje za uspjeh inovacija;
 • Faktori koji omogućavaju/pokreću inovacije;
 • Proces upravljanja inovacijama;
 • Ocjenjivanje performansi sustava upravljanja inovacijama;
 • Poboljšavanje sustava upravljanja inovacijama;
 • Tehnike upravljanja inovacijama

Koristi

 • Sustavni pristup inovacijama od ideje do rezultata inovacija putem sustavnog procesa upravljanja inovacijama koji je utemeljen na Aneksu SL;
 • Upravljanje inovacijama je jedan je od načina postizanja poboljšavanja u dijelu sustava upravljanja kvalitetom;
 • Sustav upravljanja inovacijama između ostalih elemenata Aneksa SL obrađuje kontekst organizacije, vođenje usmjereno ka inovacijama i strategiju inovacija, planiranje, faktore koji omogućuju inovacije i tehnike upravljanja inovacijama.

Trajanje

3 dana

Kotizacija po polazniku

470,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb