Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Zahtjevi norme SA 8000:2014

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati sa sustavom upravljanja društvenom odgovornošću, osobama koje sudjeluju ili će sudjelovati u sustavu upravljanja društvenom odgovornošćuu organizaciji.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Svrha Sustava upravljanja društvenom odgovornošću;
 • Detaljan pregled zahtjeva norme SA 8000:2014;
 • Dječji rad;
 • Prisilan ili obavezan rad;
 • Zdravlje i sigurnost;
 • Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje;
 • Diskriminacija;
 • Disciplinske prakse;
 • Radno vrijeme;
 • Naknade za rad

Koristi

 • Upoznavanje zahtjeva norme SA 8000:2014;
 • Stjecanje znanja za djelotvorno sudjelovanje u sustavu upravljanja društvenom odgovornošću organizacije;

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

200,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb