Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

CQI – IRCA ISO 45001:2018 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE

(Službeni naziv tečaja: PR357: OHSMS ISO 45001:2018 Lead Auditor)

Polaznici

Tečaj je namijenjen:

 • Polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i koji žele steći međunarodno akreditirani certifikat;
 • Predstavnicima poslovodstva i ostalim članovima koji sudjeluju u sustavu upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u organizaciji;

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Planiranje, provedba audita i izvještavanje o rezultatima;
 • Metode i tehnike audita;
 • Uloge i odgovornosti auditorskog tima;
 • Pregled i analiza zahtjeva ISO 45001:2018;
 • Zakonska regulativa vezana uz zdravlje i sigurnost na radu;
 • Plan audita, check-liste, izvještaji o nesukladnostima, izvještaj s audita;
 • Proces akreditacije i certifikacije;
 • Kompetencije auditora;
 • Praktične vježbe i radionice, igrokazi (role-play).

Koristi

Nakon uspješno završenog tečaja, polaznici će naučiti:

 • Auditirati zahtjeve norme ISO 45001:2018;
 • Razumjeti ključne elemente norme ISO 19011 i ISO/IEC17021;
 • Razumjeti ključna pitanja vezana uz zdravlje i sigurnost na radu;
 • Uspješno provesti audit sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu;
 • Izraditi jasne, sažete i relevantne izvještaje s audita;
 • Komunicirati nalaze audita klijentu.

Tečaj se održava na hrvatskom jeziku. Materijali za tečaj su na hrvatskom jeziku.

Nakon uspješno položenog pismenog ispita i kontinuirane ocjene tijekom tečaja, polaznik dobiva međunarodno priznat CQI-IRCA akreditiran certifikat za vodećeg auditora sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018.

Trajanje

5 dana

Kotizacija po polazniku

960,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Temeljno poznavanje zahtjeva sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb