Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

CQI – IRCA ISO/IEC 27001:2022 – TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE

(Službeni naziv tečaja: PR373: ISMS ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor)

Polaznici

Tečaj je namijenjen:

 • Polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i koji žele steći međunarodno akreditirani certifikat;
 • Predstavnicima poslovodstva i ostalim članovima koji sudjeluju u sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću u organizaciji;

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Planiranje, provedba audita i izvještavanje o rezultatima;
 • Metode i tehnike audita;
 • Uloge i odgovornosti auditorskog tima;
 • Pregled i analiza zahtjeva ISO/IEC 27001:2022, usporedba zahtjeva sustava upravljanja prema normi ISO/IEC 27001:2022 u odnosu na zahtjeve norme ISO 27001:2013;
 • Plan audita, check-liste, izvještaji o nesukladnostima, izvještaj s audita;
 • Proces akreditacije i certifikacije;
 • Kompetencije auditora;
 • Praktične vježbe i radionice, igrokazi (role-play);

Koristi

Nakon uspješno završenog tečaja, polaznici će naučiti:

 • Auditirati zahtjeve norme ISO/IEC 27001:2022;
 • Razumjeti ključne elemente norme ISO 19011 i ISO/IEC 17021;
 • Razumjeti ključna pitanja vezana uz informacijsku sigurnost;
 • Uspješno provesti audit sustava upravljanja informacijskom sigurnošću;
 • Izraditi jasne, sažete i relevantne izvještaje s audita;
 • Komunicirati nalaze audita klijentu.

Tečaj se održava na hrvatskom jeziku. Materijali za tečaj su na hrvatskom jeziku.

Nakon uspješno položenog pismenog ispita i kontinuirane ocjene tijekom tečaja, polaznik dobiva međunarodno priznat CQI-IRCA akreditiran certifikat za vodećeg auditora sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO/IEC 27001:2022.

Trajanje

5 dana

Kotizacija po polazniku

960,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Temeljno poznavanje zahtjeva sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO/IEC 27001:2013.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb