Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO 31000:2018 Upravljanje rizicima

Cilj

Cilj edukacije je upoznavanje s osnovnim pojmovima i principima upravljanja rizicima.

Koristi

Ključna područja obuhvaćena edukacijom:
– Općenito i rizicima i prilikama
– Načela i okvir za upravljanje rizicima
– Proces upravljanja rizicima
– Procjena i obrada rizika
– Identifikacija rizika
– Primjer tipičnih prijetnji i ranjivosti
– Metodologija procjene rizika
– Metodologija procjene rizika – primjeri iz prakse
– Analiza i vrednovanje rizika

Trajanje

2 dana

Kotizacija po polazniku

430,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb