Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Zahtjevi norme ISO 50001:2018

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati sa sustavom upravljanja energijom, osobama koje sudjeluju ili će sudjelovati u sustavu upravljanja energijom u organizaciji.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Aneks L (Struktura visoke razine);
  • Detaljan pregled zahtjeva norme ISO 50001:2018;
  • Pojmovi i definicije;
  • Ciljevi Sustava upravljanja energijom

Koristi

  • Upoznavanje zahtjeva norme ISO 50001:2018;
  • Stjecanje znanja za djelotvorno sudjelovanje u sustavu upravljanja energijom organizacije;
  • Upoznavanje s prednostima sustava: sustavan pristup poboljšavanju energetskih performansi, integriranje upravljanja energijom u poslovnu praksu, povećanje konkurentnosti uslijed poboljšavanja energetskih performansi i povezanih troškova energije.

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

200,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb