Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Zahtjevi norme ISO 22000:2018

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati sa sustavom upravljanja sigurnošću hrane, osobama koje sudjeluju ili će sudjelovati u sustavu upravljanja sigurnošću hrane u organizaciji. Tečaj je namijenjen voditeljima i članovima HACCP tima te svim sudionicima u lancu rukovanja hranom unutar organizacije.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Aneks L (Struktura visoke razine);
  • Pojmovi i definicije;
  • Detaljan pregled zahtjeva norme ISO 22000:2018;
  • HACCP principi prema Codex Alimentariusu;
  • Razumijevanje procesnog pristupa i razmišljanja na temelju rizika

Koristi

  • Upoznavanje zahtjeva norme ISO 22000:2018;
  • Stjecanje znanja za djelotvorno sudjelovanje u sustavu upravljanja sigurnošću hrane organizacije;
  • Ciljevi Sustava upravljanja sigurnošću hrane

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

200,00 € i+ PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb