Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

USPOSTAVA PLANOVA SIGURNOSTI VODE

Polaznici

Tečaj je namijenjen rukovoditeljima i članovima odjela vodoopskrbe i odjela kontrole kvalitete, konzultantima i ostalim zainteresiranim stručnjacima.

Ciljevi

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 115/18), obveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe su, između ostaloga, uspostava planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju koji se temelje na općim načelima procjene rizika opisanim u „Smjernicama za kvalitetu vode za piće“ Svjetske zdravstvene organizacije te normi HRN EN 15975-2, odnosno drugim međunarodno priznatim normama koje se odnose na sigurnost opskrbe vodom za ljudsku potrošnju.

Cilj tečaja je kroz interaktivne radionice upoznati polaznike sa zahtjevima opisanim u normi  HRN EN 15975-2 – Sigurnost opskrbe vodom za piće – smjernice za upravljanje rizikom i krizom, te metodologijom izrade Plana sigurnosti vode za piće opisanim u Smjernicama za kvalitetu vode za piće Svjetske zdravstvene organizacije.

Koristi

  • Pregled regulatornih zahtjeva
  • Izrada i uspostava Planova sigurnosti vode (imenovanje PSV tima, opis vodoopskrbnog sustava, identifikacija opasnosti i ocjena rizika, uspostava i monitoring kontrolnih mjera, verifikacija PSV, pregled i revizija PSV)
  • Metodologija za procjenu rizika
  • Usporedba PSV s drugim međunarodnim normama (HACCP – Codex Alimentarius, ISO 22000)

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

230,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Nema

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb