Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO 22000:2018/HACCP Tečaj za interne auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja sigurnošću hrane prema ISO 22000:2018/HACCP. Tečaj je namijenjen voditeljima i članovima HACCP tima te svim sudionicima u lancu rukovanja hranom unutar organizacije.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Aneks L (Struktura visoke razine);
 • Zahtjevi sustava upravljanja sigurnošću hrane prema ISO 22000:2018;
 • HACCP principi prema Codex Alimentariusu izdanje 2020.;
 • Priprema za provedbu internih audita;
 • Planiranje, provedba i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima norme ISO 22000:2018 i ISO 19011:2018;
 • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za internog auditora sustava upravljanja sigurnošću hrane prema ISO 22000:2018/HACCP.

Koristi

 • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO 22000:2018;
 • Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih audita sustava upravljanja sigurnošću hrane;
 • Upoznavanje principa i metoda audita;
 • Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
 • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi ISO 22000:2018/HACCP koju izdaje međunarodna organizacija

Trajanje

2 dana (online tečaj)

Kotizacija po polazniku

320,00 € + PDV (online tečaj)

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb