Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

IFS ACADEMY – IFS FOOD FRAUD MITIGATION

Bureau Veritas Croatia d.o.o. je jedina organizacija u Hrvatskoj koja je odobrena od strane IFS –a kao partner za održavanje tečajeva u sklopu  IFS ACADEMY . Tečajevi koje Bureau Veritas održava u sklopu IFS Academy nose najviši stupanj europske i međunarodne prepoznatljivosti u svom području. (https://www.ifs-certification.com/index.php/en/partners/training-center)

Tečajevi se održavaju na hrvatskom jeziku uz izvorne materijale IFS Academy na engleskom jeziku.

Polaznici

Osiguranje kvalitete, odjel nabave, logistike i laboratorija u prehrambenoj industriji, Predstavnici za kvalitetu, zainteresirani stručnjaci iz prehrambene industrije.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Uvod u patvorenje hrane
  • Identifikacija rizika patvorenja hrane
  • Procjena ranjivosti patvorenja hrane
  • Plan smanjivanja patvorenja hrane i održavanje Plana
  • IFS auditi povezani s patvorenjem hrane
  • Praktične studije slučaja

Koristi

  • Upoznavanje s uzrocima i mogućim dosegom patvorenja hrane
  • Identifikacija rizika patvorenja hrane i izrada Plana smanjenja patvorenja hrane
  • Priprema za audit IFS Food standarda
  • IFS potvrda o sudjelovanju na tečaju

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

200,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb