Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

FSSC 22000 VER.6 UPGRADE TEČAJ

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji sudjeluju ili će sudjelovati u radu sustavu upravljanja sigurnošću hrane prema normi FSSC 22000, te se žele upoznati sa novom verzijom standarda.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Opći zahtjevi Standarda FSSC 22000
  • Struktura norme FSSC 22000
  • FSSC 22000 dodatni zahtjevi
  • Trajanje audita i promjene u kategorijama proizvoda
  • Zahtjevi za preduvjetne programe – tehnička specifikacija
  • Proces certifikacije

Koristi

  • Strukturirano upoznavanje standarda FSSC 22000
  • Rasprava i preispitivanje novih zahtjeva u odnosu na prethodnu reviziju standarda
  • Nakon sudjelovanja na tečaju polaznik dobiva Bureau Veritas uvjerenje o osposobljavanju

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

200,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb