Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

FSPCA PCQI – Tečaj preventivne kontrole za proizvodnju hrane

Polaznici

Tečaj je namijenjen organizacijama koje svoje proizvode izvoze u SAD (vidi izuzeća na FSMA web stranicama, http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA, voditeljima i članovima timova za sigurnost hrane, konzultantima, osobama koje su zadužene za osiguravanje usklađenosti s važećom regulativom (PCQI).

Ciljevi

Upoznati polaznike sa zahtjevima FSMA – Food Safety Modernization Act kako bi organizacijama omogućili identifikaciju i provedbu ključnih zahtjeva koji su predmet kontrole FDA inspekcije. Od 16. rujna 2016. godine, sve organizacije koje izvoze svoje proizvode u SAD-u moraju biti u skladu s FSMA propisima te imenovati predstavnika organizacije koji će biti osposobljen u skladu sa PCQI – Preventive Control Qualified Individual.

Odgovornosti “Kvalificiranog djelatnika za preventivnu kontrolu” uključuju:

1) Izrada Plana sigurnosti hrane

2) Validacija i preventivna kontrola

3) Pregled zapisa

4) Validacija Plana sigurnosti hrane

Koristi

Ovaj tečaj je razvio FSPCA (Udruga formirana kao potpora Zakonu o modernizaciji sigurnosti hrane) te ga provode Bureau Veritas vodeći instruktori, sukladno standardiziranom planu i programu priznatom od strane FDA.

Sudjelovanje na ovom tečaju je jedan od načina da osposobite PCQI i pripremite se za usklađenost s uredbom.

Tečaj će pomoći organizaciji da identificira i provede ključne zahtjeve kao pripremu za FDA inspekciju. Također će, na osnovu primjera iz prakse, istaknuti sličnosti s lokalnom/regionalnom regulativom vezanom uz sigurnost hrane kao i GFSI certifikacijskim shemama.

Trajanje

 3 dana

Kotizacija po polazniku

560,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb