Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Codex Alimentarius, izdanje 2020. – Promjene Općih načela higijene hrane s uključenim HACCP principima

Polaznici

Tečaj je namijenjen svim osobama koje su u svom opsegu posla odgovorne za razvoj, implementaciju, nadzor i održavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane u lancu opskrbe hranom, od primarne proizvodnje, industrije, distribucije i prodaje te usluge posluživanja hrane.

Ciljevi

Glavni cilj tečaja je upoznavanje polaznika sa zahtjevima novog izdanja Codex Alimentariusa za Opća načela higijene hrane i HACCP principa, s fokusom na promjene. Tečaj je osmišljen na način da se kroz pregled promjena obuhvate svi zahtjevi dobre higijenske prakse te koraci primjene HACCP sustava kako bi se naglasili najvažniji zahtjevi.

Program tečaja uključuje:

  • Codex Alimentarius Opća načela higijene hrane
  • Dobra higijenska praksa – Zahtjevi
  • HACCP principi i primjena
  • Provjera znanja (pismeni test)

Koristi

Novi Codex Alimentarius za opća načela higijene hrane koji uključuje HACCP principe je objavljen krajem 2020. godine i u osnovi  donosi prilagodbe prema izmjenama zakonske regulative, ali i prema smjernicama GFSI-a.

Nova verzija donosi sveobuhvatniji pristup pitanjima sigurnosti hrane u vezi s preduvjetnim programima koji se fokusiraju na dobru higijensku praksu, ali i obvezu izgradnje kulture sigurnosti hrane i kontinuirano poboljšanje sustava sigurnosti hrane.

Primjena elemenata Codex Alimentariusa za Opća načela higijene hrane i HACCP principa od strane subjekata u poslovanju s hranom propisna je u zakonskoj regulativi kao osnova izgradnje sustava samokontrole, a Uredbom komisije (EU) 2021/382 оd 3. ožujka 2021. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane u pogledu upravljanja alergenima u hrani, preraspodjele hrane i kulture sigurnosti hrane uključene su izmjene nove verzije Codex Alimentariusa.

Trajanje

1 dan (online tečaj)

Kotizacija po polazniku

160,00 € + PDV (online tečaj)

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb