Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Aneks L (Struktura visoke razine);
 • Zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015;
 • Priprema za provedbu internih audita;
 • Planiranje, provedba i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2015 i ISO 19011:2018;
 • Primjena pristupa razmišljanja na temelju rizika;
 • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za internog auditora sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015.

Koristi

 • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO 9001:2015;
 • Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih audita sustava upravljanja kvalitetom;
 • Upoznavanje principa i metoda audita;
 • Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
 • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi ISO 9001:2015 koju izdaje međunarodna organizacija

Trajanje

2 dana (online tečaj)

2.5 dana (učionica)

Kotizacija po polazniku

320,00 EUR (online tečaj)

430,00 EUR (učionica)

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb