Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

NAJAVA TEČAJA; CODEX ALIMENTARIUS, IZDANJE 2020. 19.12.2022., on line

Novi Codex Alimentarius za opća načela higijene hrane koji uključuje HACCP principe je objavljen krajem 2020. godine i u osnovi  donosi prilagodbe prema izmjenama zakonske regulative, ali i prema smjernicama GFSI-a.

Nova verzija donosi sveobuhvatniji pristup pitanjima sigurnosti hrane u vezi s preduvjetnim programima koji se fokusiraju na dobru higijensku praksu, ali i obvezu izgradnje kulture sigurnosti hrane i kontinuirano poboljšanje sustava sigurnosti hrane.

Tečaj je namijenjen svim osobama koje su u svom opsegu posla odgovorne za razvoj, implementaciju, nadzor i održavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane u lancu opskrbe hranom, od primarne proizvodnje, industrije, distribucije i prodaje te usluge posluživanja hrane.

Ukoliko se želite prijaviti na navedeni tečaj, molimo Vas da ispunite prijavnicu.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 01/ 6529 398 ili na mail: office.croatia@bureauveritas.com

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb