Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Održan webinar za ISO 45001:2018 interne auditore

Održan webinar za ISO 45001:2018 interne auditore
U PERIODU OD 20. – 21. TRAVNJA ODRŽAN JE WEBINAR ZA INTERNE AUDITORE SUSTAVA UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SUGURNOŠĆU NA RADU SUKLADNO ZAHTJEVIMA MEĐUNARODNE NORME ISO 45001:2018

Program webinara obuhvatio je pregled zahtjeva međunarodne norme ISO 45001:2018 i proces provedbe internih audita u skladu sa smjernicom ISO 19001:2018 u cilju osposobljavanja internih auditora i stjecanja kompetencija nužnih za djelotvornu provedbu internih audita sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. 

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb