Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Sente Renato

Renato Sente diplomirao je na fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu  i na Visokoj školi za sigurnost.

Tijekom karijere bavio se je kontrolom kvalitete proizvoda, ispitivanjima u području zaštite na radu i zaštite okoliša kao i edukacijom . Radio je kao voditelj mehaničkog laboratorija , kao voditelj tima za akreditaciju inspekcije sigurnosti dizala prema normi HRN EN ISO/IEC 17020,  te  više od 10 godina uspješno vodi privatnu tvrtku za  savjetovanje u području sigurnosti i zaštite zdravlja.

Od 2017. radi kao vanjski suradnik Bureau Veritas Croatia na poslovima vodećeg auditora i predavača  za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i SCC (Sigurnosno certificiranje dobavljača).

Vodeći je auditor i odobreni je predavač za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001)  i SCC-a (Sigurnosno certificiranje dobavljača).

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb