Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Kacian Davorin

Davorin Kacian je diplomirao i magistrirao na području sigurnosti. Završio je tri smjera e-learning akademije za voditelje, nastavnike i dizajnere obrazovnih plan-tecajeva te cijeli niz različitih obrazovnih plan-tecajeva iz područja informacijske sigurnosti, marketinga i menadžmenta. Proveo je dvadeset godina na poslovima organizacije i izvođenja nastave od jednodnevnih tečajeva do specijalističkih studija na radnim mjestima asistenta, nastavnika i ravnatelja.

Autor je više znanstvenih i stručnih radova, a javna izlaganja održao je na znanstvenim i stručnim skupovima u dvanaest država. Izabran je u nastavno zvanje viši predavač u području tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi. Izvodio je nastavu na devet kolegija na Visokoj školi za sigurnost i Veleučilištu Velika Gorica na području informatike, informacijske sigurnosti, zaštite podataka, alarmnih sustava i zaštite na radu. Autor je pet informacijskih sustava od kojih su dva postigla značajan uspjeh.

Vodeći je auditor za sustave upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću, kontinuitetom poslovanja, upravljanja informatičkim uslugama, zaštitom okoliša, sigurnošću i zaštitom zdravlja. Od 2017. radi kao vanjski suradnik Bureau Veritas Croatia na poslovima vodećeg auditora i predavača.

Područje posebnog interesa je informacijska sigurnost i daljnji osobni razvoj na tom području. Član je ISACA i (ISC)2 organizacija, dobitnik je sedam priznanja za najboljeg nastavnika na preddiplomskom i specijalističkom studiju sigurnosti.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb