Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Ercegovac Lidija

Lidija Ercegovac, dipl.ing. diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Tijekom 15 godina rada na sustavima upravljanja sigurnošću hrane i kvalitetom u prehrambenoj industriji,  radila je kao voditelj projekata implementacije sustava upravljanja kvalitetom u nekim od najvećih  prehrambenih tvrtki. Radila je na projektu Udruge poslovnih savjetnika i USAID-a, na Projektu provođenja savjetodavnih praktikuma za turistički sektor namijenjen stručnom usavršavanju savjetnika i razvoju savjetodavne struke u Republici Hrvatskoj, te radila na poboljšanju rada poduzeća i unaprjeđenju njihovih procesa poslovanja.

Od 2009. godine radi u Bureau Veritas Croatia d.o.o., kao Vodeći auditor i stručnjak za prehrambenu industriju, a od 2015. godine vodi sektor certifikacije u prehrambenoj industriji za Adriatic-Balkan regiju.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u implementaciji, provođenju audita i edukaciji za sustave upravljanja.

Vodeći je auditor za sustave upravljanja sigurnošću hrane (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000), kvalitete (ISO 9001), zaštite okoliša (ISO 14001), standarda za održivi ribolov i sljedivost morskih plodova (MSC CoC). Vodeći je auditor i za provođenje audita druge strane za globalne svjetske proizvođače hrane (SQMS, MAS).

Odobreni je predavač za sustave upravljanja sigurnošću hrane (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000), kvalitete (ISO 9001), zaštite okoliša (ISO 14001), standarda za održivi ribolov i sljedivost morskih plodova (MSC CoC).

Također, odobreni je predavač tečajeva iz plan-tecajeva IFS Akademije (IFS Food, IFS Food Fraud, IFS Food Defence) koju Bureau Veritas provodi u suradnji sa IFS GmbH (International Featured Standards).

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb