Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Bunjevac Željko

Željko Bunjevac je diplomirao  na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu. Tijekom dugogodišnje karijere bavio se aktivnostima inspekcije kao Direktor inspekcije vanjske trgovine, Koordinator inspekcije vanjske trgovine ureda Bureau Veritas Beč te Voditelj odjela i zamjenik direktora za inspekciju naftnih derivata i kemikalija.

Od 2002. godine radi u Bureau Veritas Croatia d.o.o. kao Tehnički direktor odjela certifikacije i edukacije, vodeći auditor i predavač za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001), zaštitom okoliša (ISO 14001), zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001).

Vodeći je auditor za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001), zaštitom okoliša (ISO 14001), zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001) i SCC-a (Sigurnosno certificiranje dobavljača).

Odobreni je predavač za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001), zaštitom okoliša (ISO 14001) i zdravljem i sigurnošću na radu.

Također je IRCA odobreni vodeći predavač za sustave upravljanja ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete, Hrvatsko društvo za kvalitetu  je dodijelilo g. Željku Bunjevcu 2017. godine povelju za životno djelo.

Tijekom svog rada održavao je niz predavanja i edukacija na temu sustava kvalitete. Također je začetnik prvog časopisa o kvaliteti u Hrvatskoj,  te suorganizator  konferencija o kvaliteti.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb