Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Bilandžija Ana

Ana Bilandžija je diplomirala i magistrirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađala je i USDA Cochran stipendijski program „Kontrolne metode sigurnosti hrane“, te Međunarodni tečaj sigurnosti hrane na MSU (Michigan State University).

Tijekom poslovne karijere radila je kao voditelj projekata implementacije sustava upravljanja i certifikacijskog tijela za poljoprivredne i prehrambene proizvode koji nose oznaku izvornosti ili zemljopisnog podrijetla. U suradnji s Udrugom poslovnih savjetnika i USAID-om, sudjelovala je na Projektu savjetodavnih praktikuma u Dalmaciji za turistički sektor namijenjen stručnom usavršavanju savjetnika i razvoju savjetodavne struke u Republici Hrvatskoj, te je radila na poboljšanju rada poduzeća i unaprjeđenju njihovih procesa poslovanja.

Od 2008. godine radi u Bureau Veritas Croatia d.o.o. Koordinator je certifikacije sustava u prehrambenoj industriji te Tehnički voditelj certifikacijskog tijela za poljoprivredne i prehrambene proizvode koji nose oznaku izvornosti ili zemljopisnog podrijetla sukladno važećoj europskoj i hrvatskoj regulativi.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u implementaciji, provođenju audita i edukaciji za sustave upravljanja.

Vodeći je auditor za sustave upravljanja sigurnošću hrane (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000), kvalitete (ISO 9001), zaštite okoliša (ISO 14001), standarda za održivi ribolov i sljedivost morskih plodova (MSC CoC). Vodeći je auditor i za provođenje audita druge strane za globalne svjetske proizvođače hrane (SQMS, COSTCO, MAS).

Odobreni je predavač za sustave upravljanja sigurnošću hrane (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000), kvalitete (ISO 9001), zaštite okoliša (ISO 14001), standarda za održivi ribolov i sljedivost morskih plodova (MSC CoC). Također, vodeći je instruktor za provođenje osposobljavanja za kvalificiranog djelatnika za preventivnu kontrolu prema standardiziranom planu i programu odobrenom od strane FDA (U.S. Food and Drug Administration) i FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance) za izvoznike prehrambenih proizvoda u SAD.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb