Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

USKORO FSPCA PCQI – TEČAJ PREVENTIVNE KONTROLE ZA PROIZVODNJU HRANE

Tečaj je namijenjen organizacijama koje svoje proizvode izvoze u SAD.

Ovaj tečaj je razvio FSPCA (Udruga formirana kao potpora Zakonu o modernizaciji sigurnosti hrane) te ga provode Bureau Veritas vodeći instruktori, sukladno standardiziranom planu i programu priznatom od strane FDA.

Sudjelovanje na ovom tečaju je jedan od načina da osposobite PCQI i pripremite se za usklađenost s uredbom.

Tečaj će pomoći organizaciji da identificira i provede ključne zahtjeve kao pripremu za FDA inspekciju. Također će, na osnovu primjera iz prakse, istaknuti sličnosti s lokalnom/regionalnom regulativom vezanom uz sigurnost hrane kao i GFSI certifikacijskim shemama.

 

Ukoliko se želite prijaviti na navedeni tečaj, molimo Vas da ispunite prijavnicu.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 01/ 6529 398 ili na mail: office.croatia@bureauveritas.com

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb