Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ONLINE EDUKACIJA ZA VODEĆE (Lead) AUDITORE PREMA ISO 37001:2016

Pozivamo Vas na online tečaj pod nazivom Tečaj za vodeće auditore Sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001:2016.

Edukacija će se održati 22. – 26. 11. 2021. godine.

Program tečaja i koristi od sudjelovanja na tečaju

• Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO 37001:2016;
• Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih i eksternih audita sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja;
• Upoznavanje principa i metoda audita;
• Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
• Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih i eksternih audita prema normi ISO 37001:2016 koju izdaje Bureau Veritas nakon uspješno položenog pismenog ispita.

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen osobama koje se žele upoznati sa zahtjevima Sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001:2016 te koje žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001:2016.

Kotizacija po polazniku: 6.900,00 kn + PDV.

Kotizacija uključuje: radne materijale u elektroničkom obliku, Bureau Veritas certifikat za Vodećeg (Lead) auditora prema ISO 37001:2016 nakon uspješno položenog pismenog ispita.

Za više informacija i prijavu na online tečaj, molimo Vas da se obratite na mail  sabina.zgaljic@bureauveritas.com ili ispunite prijavnicu na https://www.bvtraining.hr/obrazac-za-prijavu-webinar/

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb