Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Održan webinar za ISO 14001:2015 interne auditore

Održan webinar za ISO 14001:2015 interne auditore
U PERIODU OD 15. – 16. TRAVNJA USPJEŠNO JE ODRŽAN WEBINAR ZA INTERNE AUDITORE SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA SUKLADNO ZAHTJEVIMA MEĐUNARODNE NORME ISO 14001:2015.

Na webinaru je sudjelovalo 15 polaznika koji su tijekom ovoga webinara imali priliku upoznati se sa zahtjevima norme ISO 14001:2015 i procesom provedbe internih audita u skladu sa smjernicom ISO 19001:2018, te putem niza interaktivnih vježbi usvojiti kompetencije nužne za djelotvornu provedbu internih audita. Svojim aktivnim sudjelovanjem na ovome webinaru, timskim radom i razmjenom iskustava polaznici su doprinijeli uspješnosti i dodali vrijednost ovome webinaru.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb