Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

Turčić Davor

Davor Turčić je diplomirao  na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta  u Rijeci. Dugogodišnju karijeru posvetio je promicanju i podizanju standarda kvalitete u certifikaciji sustava upravljanja na našem tržištu radeći na rukovodećim funkcijama u tijelima koja se bave inspekcijom i certifikacijom.

Od 2005. godine radi u Bureau Veritas Croatia d.o.o. kao Rukovoditelj sektora I&F (Industry and Facility) te razvija i širi udio tvrtke u certifikaciji sustava upravljanja na lokalnom tržištu.

Vodeći je auditor za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i  zaštitom okoliša (ISO 14001) te je odobreni predavač za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i zaštitom okoliša (ISO 14001).

Također je IRCA odobreni vodeći predavač za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001).

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb