Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Blašković Rabar Tanja

Tanja Blašković Rabar je diplomirala na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Titulu magistra znanosti stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci  2010. godine u sklopu poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija  „Menadžment“, modul marketing.

Širok spektar znanja i praktičnog iskustva iz područja upravljanja poslovnim procesima i upravljanja projektima organizacijskog razvoja, stekla je kroz 17 godina rada kao konzultant na području uvođenja normiranih sustava u brojne organizacije. Voditeljica troznamenkastog broja projekata, predavač i trener na mnoge teme iz područja poslovnog upravljanja u tvrtkama različitih veličina i profila. Bavila se uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001), sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001), zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu (ISO 45001) te sustavima upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27001).

Stekla je iskustvo u definiranju, modeliranju i optimizaciji poslovnih procesa i pripremi opisa procesnih koraka za potrebe izrade novih i prilagodbe postojećih poslovnih SW rješenja.

Posjeduje certifikate vodećeg auditora (Lead Auditora) za sustave upravljanja kvalitetom (9001), zaštitom okoliša (14001), informacijskom sigurnošću (27001) te za sustave upravljanja za suzbijanje podmićivanja (37001) .

Vodeći auditor Bureau Veritasa za sustave certificirane prema međunarodnoj normi ISO 9001 je od 2008. godine te predavač od 2019.godine.

PODRUČJA POSEBNOG INTERESA

Modeliranje, optimizacija i unaprjeđenje procesa; upravljanje projektima u praksi, definiranje koncepata poslovnih modela, metode i tehnike upravljanje rizicima, upravljanje i vođenje organizacija, normirani sustavi upravljanja.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb