Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

Tanja Blašković Rabar

mr.sc.Tanja Blašković Rabar je diplomirala na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Titulu magistra znanosti stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci  2010. godine u sklopu  poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija  „Menadžment“, modul marketing.

Stekla je širok spektar znanja i iskustva iz područja upravljanja poslovnim procesima i upravljanja projektima organizacijskog razvoja, kroz 17 godina rada kao konzultant na području uvođenja normiranih sustava u brojne organizacije. Voditeljica troznamenkastog broja projekata, predavač i trener brojnih tema poslovnog upravljanja u tvrtkama različitih veličina i profila. Bavila se uvođenjem sljedećih normiranih sustava: upravljanje kvalitetom (ISO 9001), upravljanje zaštitom okoliša (ISO 14001), upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001), upravljanje informacijskom sigurnošću (ISO 27001).

Poznavanje i razumijevanje niza različitih industrija (u proizvodnom i uslužnom sektoru). Primjerice, u vodno – komunalnom sektoru član je regionalne skupine „Udruga trenera“ za potrebe lokalne samouprave i Javnih isporučitelja vodnih usluga na području jugoistočne Europe u organizaciji GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu suradnju) i Nalas-a (Mreža udruženja jedinica lokalne samouprave u jugo-istočnoj Europi) od 2016.godine. Istovremeno je vodila projekt uvođenja društveno odgovornog ponašanja za tvrtke kooperante Meyer Werft- a, Papenburg, Njemačka –  jednog od najvećih brodogradilišta specijaliziranih za izgradnju kruzera na svijetu. Angažirana na projektu optimizacije procesa u Jadroliniji Rijeka i uvođenju sustava upravljanja kvalitetom u hotelskoj kući Maistra d.d., članica Adris Grupe.

Stečeno iskustvo u definiranju, modeliranju i optimizaciji poslovnih procesa i pripremi opisa procesnih koraka za potrebe izrade/prilagodbe poslovnih SW rješenja.

Nositeljica certifikata vodećeg auditora (Lead Auditor) za ISO norme: 9001, 14001 i 27001, a ujedno je vodeći auditor, stalni vanjski suradnik Bureau Veritasa od 2008. godine za sustave certificirane prema međunarodnoj normi ISO 9001 te predavač.

 PODRUČJA POSEBNOG INTERESA

Modeliranje i unaprjeđenje procesa, sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti, upravljanje projektima u teoriji i praksi, definiranje koncepata poslovnih modela, metode i tehnike upravljanje rizicima, upravljanje i vođenje organizacije.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb