Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

Novosel Ljiljana

Ljiljana Novosel je diplomirala  na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu. Tijekom dugogodišnje karijere bavila se područjem kvalitete na rukovodećim funkcijama, uvođenjem sustava upravljanja i edukacijom, provedbom audita prve, druge i treće strane te je bila Voditeljica tima za akreditaciju ispitnih i umjernih laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i za certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001.

Od 2003. godine radi u Bureau Veritas Croatia d.o.o. kao vodeći auditor i predavač za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001), zaštitom okoliša (ISO 14001), zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001). Osim toga, dugi niz godina se bavi područjem društvene odgovornosti te je Product Manager za sve proizvode iz tog područja (SA8000, SMETA, SWA, ISO 26000).

Osim poslova auditiranja i edukacije, obnašala je funkciju Direktora kvalitete.

Danas je Tehnički direktor Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb