Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Siječanj/Veljača

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 26.-27.01.2021. ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.-27.01.2021. ISO 9001:2015 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.-29.01.2021. Risk Manager – Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 2.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.-16.02.2021. Project Management – Upravljanje projektima 2.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
18.-19.02.2021. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za interne auditore 3.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
22.-26.02.2021. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 21.-22.01.2021. ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
21.01.2021. ISO 14001:2015 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
22.-26.02.2021. ISO 14001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 22.-23.02.2021. ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
22.02.2021. ISO 45001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 11.-12.02.2021. ISO 22000:2018/HACCP Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
17.-19.02.2021. FSPCA PCQI – Tečaj preventivne kontrole za proizvodnju hrane 4.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 28.-29.01.2021. ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.01.2021. ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 25.-26.01.2021. Socijalni inženjering i zaštita organizacijskog znanja 2.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
18.-22.01.2021. ISO/IEC 27001:2013 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 5.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
04.-05.02.2021. ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
NEPREKINUTOST POSLOVANJA 29.01.2021. ISO 22301:2019 Uvod u sustave upravljanja neprekinutošću poslovanja 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
DRUŠTVENA ODGOVORNOST 22.-23.02.2021. SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
KIBERNETIČKA SIGURNOST 15.02.2021. Zakon i Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga BESPLATNI WEBINAR OBRAZAC ZA PRIJAVU
25.-26.02.2021. Interni auditori za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga 3.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 21.-22.01.2021. IFS FOOD v7 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb