Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Listopad/Studeni

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 06.11.2020. Upravljanje u kriznim situacijama 1.450,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
10.-13.11.2020. ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 Ingerirani tečaj za interne auditore 4.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
23.-27.11.2020. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore * 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
25.-26.11.2020. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
23.-24.11.2020. ISO 29001:2020 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 22.-23.10.2020. ISO 14001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
30.11.-04.12.2020. ISO 14001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore * 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.-09.12.2020. ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 Integrirani tečaj za interne auditore 4.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 12.-13.11.2020. ISO 45001:2018 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
12.11.2020. ISO 45001:2018 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.-09.12.2020. ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 Integrirani tečaj za interne auditore 4.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.-30.10.2020. IRCA ISO 45001:2018 TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE * 7.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.10.2020. SAFEGUARD PROGRAM – Mjere za zaštitu zdravlja i sigurnost u poslovnom okruženju Besplatni webinar OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 10.-11.11.2020. ISO 22000:2018/HACCP TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
30.10.2020. HEALTHY MEAL STANDARD Besplatni webinar OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 10.-13.11.2020. ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 Integrirani tečaj za interne auditore 4.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
DRUŠTVENA ODGOVORNOST 21.-22.12.2020. SA 8000:2014 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
KIBERNETIČKA SIGURNOST 19.-20.11.2020. Interni auditori za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga 3.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
GDPR 27.11.2020. PROCJENA LEGITIMNOG INTERESA – LIA RADIONICA 1.800,00kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 01.-02.12.2020. IFS FOOD v7 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
*Edukacija je planirana u BV uredu u Zagrebu. Ukoliko epidemiološki uvjeti ne budu dozvoljavali, edukacija će se održati online.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb