Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Svibanj/Lipanj/Srpanj 2022

Područje Termin i lokacija Naziv edukacije Kotizacija  
KVALITETA 23.-24.05.2022., online ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
13.-15.06.2022., Zagreb ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 3.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
13.-14.06.2022., online ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.-27.05.2022., online ISO 31000:2018 Upravljanje rizicima 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
04.-08.07.2022., Zagreb ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 30.06.-01.07.2022., online ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
30.06.2022., online ISO 14001:2015 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 01.-02.06.2022., online ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
04.-08.07.2022., Zagreb ISO 45001:2018 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 7.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 14.06.2022., online Codex Alimentarius, izdanje 2020. – Promjene Općih načela higijene hrane s uključenim HACCP principima 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
20.-21.06.2022., online ISO 22000:2018/HACCP Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.-09.06.2022., online FSPCA PCQI – Tečaj preventivne kontrole za proizvodnju hrane 4.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 09.-10.06.2022., Zagreb IFS FOOD v7 Tečaj za interne auditore 2.800,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 04.-06.07.2022., Zagreb ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 3.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
04.07.2022., Zagreb ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 27.-29.06.2022., Zagreb ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore 3.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ODRŽIVOST 02.06.2022., online Metodologija i izračun ugljičnog otiska 1.600,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.06.2022.,  online LCA – Procjena životnog ciklusa 1.000,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 27.-29.06.2022., Zagreb ISO 37001:2016 Tečaj za interne auditore 3.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb