Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Travanj/Svibanj/Lipanj

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 29.-30.04.2021. Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
10.-11.05.2021. ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
17.-21.05.2021. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
29.-30.04.2021. 24.-25.05.2021. Napredni tečaj za interne auditore – Praktična provedba QMS audita 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 26.-27.04.2021. ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.04.2021. ISO 14001:2015 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
17.-21.05.2021. ISO 14001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 14.-15.04.2021. 12.-13.05.2021. ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
14.04.2021.        12.05.2021. ISO 45001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
16.04.2021. Sustav upravljanja biološkom sigurnošću BESPLATNI WEBINAR
26.-30.04.2021. ISO 45001:2018 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 7.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 29.04.2021. Codex Alimentarius, izdanje 2020. – Promjene Općih načela higijene hrane s uključenim HACCP principima 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
29.-30.04.2021. ISO 22000:2018/HACCP Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
12.-14.05.2021. FSPCA PCQI – Tečaj preventivne kontrole za proizvodnju hrane 4.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
KOZMETIČKA INDUSTRIJA 24.-25.06.2021. ISO 22716:2007 Upravljanje kvalitetom u kozmetičkoj industriji 2.600,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 26.-27.05.2021. ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.05.2021. ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST/PRIVATNOST INFORMACIJA 01.-02.06.2021. ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
09.-10.06.2021. ISO 27701:2019 Tečaj za interne auditore Sustava upravljanja privatnošću informacija 2.600,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
19.-23.04.2021. ISO/IEC 27001:2013 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
KIBERNETIČKA SIGURNOST 14.-15.04.2021. Interni auditori za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga 3.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
NEPREKINUTOST POSLOVANJA 23.04.2021. ISO 22301:2019 Uvod u sustave upravljanja neprekinutošću poslovanja 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
DRUŠTVENA ODGOVORNOST 03.-04.05.2021. SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 29.-30.04.2021. IFS FOOD v7 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
17.-18.05.2021. IFS FOOD v7 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 26.-30.04.2021. ISO 37001:2016 Tečaj za vodeće auditore 6.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb