Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Studeni/Prosinac 2021 – Siječanj/Veljača 2022

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 13.-14.12.2021. ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.-07.12.2021. Napredni tečaj za auditore – Praktična provedba QMS audita 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
13.-17.12.2021. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.-29.12.2021. ISO 29001:2020 Tečaj za interne auditore 2.600,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.-28.01.2022. Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 15.-16.12.2021. ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.12.2021. ISO 14001:2015 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.-11.02.2022. ISO 14001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ODRŽIVOST/SUSTAINABILITY 21.12.2021. Metodologija i izračun Ugljičnog otiska 1.000,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 29.-30.11.2021. ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
29.11.2021. ISO 45001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.02.-04.03.2022. ISO 45001:2018 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 7.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 24.11.2021. Codex Alimentarius, izdanje 2020. – Promjene Općih načela higijene hrane s uključenim HACCP principima 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
03.12.2021. Uspostava planova sigurnosti voda 1.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
08.-09.12.2021. FSSC 22000 v5.1 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
13.-14.12.2021. ISO 22000:2018/HACCP Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 06.-07.12.2021. ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.12.2021. ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 02.12.2021. Promjene u smjernicama za kontrole informacijske sigurnosti – ISO/IEC FDIS 27002 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
01.-02.12.2021. ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.-10.12.2021. ISO/IEC 27001:2013 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
KIBERNETIČKA SIGURNOST 29.-30.11.2021. Interni auditori za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga 3.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
NEPREKINUTOST POSLOVANJA 29.-30.11.2021. ISO 22301:2019 Tečaj za interne auditore 2.600,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
USKLAĐENOST/COMPLIANCE 16.-17.12.2021. Funkcija za usklađenost prema zahtjevima norme ISO 37301:2021 – Sustavi upravljanja usklađenošću 2.800,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 29.-30.11.2021. IFS FOOD v7 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
10.11.2021. Zahtjevi norme IFS HPC v2 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 24.-28.01.2022. ISO 37001:2016 Tečaj za vodeće auditore 6.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.-07.12.2021. ISO 37001:2016 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
DRUŠTVENA ODGOVORNOST 09.-10.12.2021. SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
MODULI ZA SPECIJALISTIČKO OSPOSOBLJAVANJE 26.11.2021. Nesukladnosti, analiza uzroka i korektivne radnje 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
02.12.2021. Upravljanje u kriznim situacijama 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
03.12.2021. Upravljanje stranim tijelima u proizvodnji i pripremi hrane 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
03.12.2021. Upravljanje alergenima u proizvodnji i pripremi hrane 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
03.12.2021. Izrada Plana neprekinutosti poslovanja 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
10.12.2021. Etički kodeks 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
14.12.2021. Sustavi upravljanja energijom ISO 50001 –  na putu do samoodrživosti 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.12.2021. Upravljanje obavezama usklađenosti pomoću norme ISO 37301:2021 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
16.12.2021. Planiranje internog audita u organizaciji 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
20.12.2021. Upravljanje timom 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb