Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Srpanj/Kolovoz/Rujan

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 25.-26.08.2021. 22.-23.09.2021. ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
23.-24.09.2021. Napredni tečaj za auditore – Praktična provedba QMS audita 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.-27.08.2021. Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
02.-03.09.2021. ISO 29001:2020 Tečaj za interne auditore 2.600,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.-07.09.2021. IATF 16949:2016 Tečaj za interne auditore 2.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
18.-22.10.2021. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 15.-16.09.2021. ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.09.2021. ISO 14001:2015 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.09.-01.10.2021. ISO 14001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ODRŽIVOST 10.09.2021. Zelena tranzicija – rješenja za održivu budućnost BESPLATNI WEBINAR OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 27.-28.09.2021. ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.09.2021. ISO 45001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 24.09.2021. Codex Alimentarius, izdanje 2020. – Promjene Općih načela higijene hrane s uključenim HACCP principima 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.-28.09.2021. ISO 22000:2018/HACCP Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 29.-30.09.2021. ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
29.09.2021. ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST/PRIVATNOST INFORMACIJA 13.-14.09.2021. ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.-16.09.2021. ISO 27701:2019 Tečaj za interne auditore Sustava upravljanja privatnošću informacija 2.600,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
04.-08.10.2021. ISO/IEC 27001:2013 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
USKLAĐENOST 06.-07.09.2021. Funkcija za usklađenost prema zahtjevima norme ISO 37301:2021 – Sustavi upravljanja usklađenošću 2.800,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 06.-07.09.2021. IFS FOOD v7 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.09.2021. Zahtjevi norme IFS HPC v2 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 27.09.-01.10.2021. ISO 37001:2016 Tečaj za vodeće auditore 6.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb