Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Lipanj/Srpanj

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 25.-26.06.2020. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.07.2020. UPRAVLJANJE RIZICIMA 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 09.-10.07.2020. ISO 14001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
13.-17.07.2020. IRCA ISO 14001:2015 TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE 5.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 29.-30.06.2020. ISO 45001:2018 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 29.06.2020. ISO 50001:2018 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 25.-26.06.2020. ISO/IEC 27001:2013 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.-10.07.2020. IRCA ISO/IEC 27001:2013 TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE 5.500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 29.-30.06.2020. ISO 37001:2016 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
GDPR 18.06.2020. GDPR u radnim odnosima – primjeri iz prakse 750,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SAFEGUARD 09.07.2020. Provedba higijenskih postupaka i preventivnih mjera 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 08.07.2020. FSSC 22000:2018, ver. 5 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 23.6.2020. IFS FOOD FRAUD 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb