Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Rujan/Listopad/Studeni

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA  18.-19.10.2021. ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
23.-24.09.2021. Napredni tečaj za auditore – Praktična provedba QMS audita 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
21.-22.10.2021. Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
18.-22.10.2021. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA  11.-12.10.2021. ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
11.10.2021. ISO 14001:2015 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.09.-01.10.2021. ISO 14001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.-29.10.2021. Napredni tečaj za auditore – Praktična provedba EMS audita 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ODRŽIVOST/SUSTAINABILITY 11.11.2021. Metodologija i izračun Ugljičnog otiska 1.000,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 27.-28.09.2021. ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.09.2021. ISO 45001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
08.-12.11.2021. ISO 45001:2018 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 7.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 24.09.2021. Codex Alimentarius, izdanje 2020. – Promjene Općih načela higijene hrane s uključenim HACCP principima 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.-28.09.2021. ISO 22000:2018/HACCP Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.-28.10.2021. FSPCA PCQI – Tečaj preventivne kontrole za proizvodnju hrane 4.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 29.-30.09.2021. ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
29.09.2021. ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 21.-22.10.2021. ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
22.-26.11.2021. ISO/IEC 27001:2013 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
11.-15.10.2021. ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 20000-1:2018 Integrirani tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
USKLAĐENOST/COMPLIANCE 07.-08.10.2021. ISO 37301:2021 Tečaj za interne auditore 2.800,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.-29.10.2021. Funkcija za usklađenost prema zahtjevima norme ISO 37301:2021 – Sustavi upravljanja usklađenošću 2.800,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 07.-08.10.2021. IFS FOOD v7 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
29.10.2021. Zahtjevi norme IFS HPC v2 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 04.-08.10.2021. ISO 37001:2016 Tečaj za vodeće auditore 6.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
02.-03.11.2021. ISO 37001:2016 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
DRUŠTVENA ODGOVORNOST 16.-17.11.2021. SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb