Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Veljača/Ožujak 2022

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 16.-17.02.2022. ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.-08.02.2022. Napredni tečaj za auditore – Praktična provedba QMS audita 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
21.-25.03.2022. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.-28.01.2022. Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 09.-10.02.2022. ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.-11.02.2022. ISO 14001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 23.-24.02.2022. ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
23.02.2022. ISO 45001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.02.-04.03.2022. ISO 45001:2018 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 7.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 25.02.2022. Codex Alimentarius, izdanje 2020. – Promjene Općih načela higijene hrane s uključenim HACCP principima 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.-08.03.2022. FSSC 22000 v5.1 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
21.-22.02.2022. ISO 22000:2018/HACCP Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 03.-04.02.2022. ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
03.02.2022. ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 30.01.-01.02.2022. ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
21.-25.02.2022. ISO/IEC 27001:2013 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
NEPREKINUTOST POSLOVANJA 14.-15.03.2022. ISO 22301:2019 Tečaj za interne auditore 2.600,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
USKLAĐENOST/COMPLIANCE 28.02.-01.03.2022. ISO 37301:2021 Tečaj za interne auditore 2.800,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 31.01.2022. IFS FOOD Fraud 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
14.-15.02.2022. IFS Food v7 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 28.02.-04.03.2022. ISO 37001:2016 Tečaj za vodeće auditore 6.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
MODULI ZA SPECIJALISTIČKO OSPOSOBLJAVANJE 18.02.2022. Identifikacija i usklađenost sa zakonskim zahtjevima 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
31.01.2022. Upoznavanje sa Sustavom upravljanja za suzbijanje podmićivanja ISO 37001:2016 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
08.02.2022. Upravljanje u kriznim situacijama 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
04.02.2022. Upravljanje stranim tijelima u proizvodnji i pripremi hrane 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
14.02.2022. Upravljanje alergenima u proizvodnji i pripremi hrane 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
18.02.2022. Izrada plana neprekinutosti poslovanja 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
18.02.2022. Etički kodeks 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
11.03.2022. Upravljanje obavezama usklađenosti pomoću norme ISO 37301:2021 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
07.03.2022. Planiranje internog audita u organizaciji 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
25.02.2022. Upravljanje timom 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb