Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Kolovoz/Rujan

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 24.-25.08.2020. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
14.-15.09.2020. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 27.-28.08.2020. ISO 14001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 28.-29.09.2020. ISO 45001:2018 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
24.-28.08.2020. IRCA ISO 45001:2018 TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE 7.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 22.-23.09.2020. ISO/IEC 27001:2013 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
21.-25.09.2020. ISO/IEC 27001:2013 IRCA TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
GDPR 23.-25.09.2020. DPO – TEČAJ ZA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA 3.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 24.-25.09.2020. ISO 50001:2018 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
24.09.2020. ISO 50001:2018 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SAFEGUARD 14.09.2020. Provedba higijenskih postupaka i preventivnih mjera 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
KIBERNETIČKA SIGURNOST 28.-29.09.2020. Interni auditori za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga 3.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 18.09.2020. IFS FOOD DEFENCE 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb