Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

PLAN WEBINARA

Listopad/Studeni/Prosinac

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 22.-23.11.2021. ISO 9001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
02.-03.11.2021. Napredni tečaj za auditore – Praktična provedba QMS audita 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
21.-22.10.2021. Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
13.-17.12.2021. ISO 9001:2015 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 24.-25.11.2021. ISO 14001:2015 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
24.11.2021. ISO 14001:2015 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.-29.10.2021. Napredni tečaj za auditore – Praktična provedba EMS audita 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ODRŽIVOST/SUSTAINABILITY 11.11.2021. Metodologija i izračun Ugljičnog otiska 1.000,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 26.-27.10.2021. ISO 45001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
26.10.2021. ISO 45001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
08.-12.11.2021. ISO 45001:2018 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 7.250,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 25.11.2021. Codex Alimentarius, izdanje 2020. – Promjene Općih načela higijene hrane s uključenim HACCP principima 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
08.-09.12.2021. FSSC 22000 v5.1 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ENERGIJA 06.-07.12.2021. ISO 50001:2018 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.12.2021. ISO 50001:2018 Upgrade tečaj za auditore 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 21.-22.10.2021. ISO/IEC 27001:2013 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.-10.12.2021. ISO/IEC 27001:2013 CQI-IRCA Tečaj za vodeće auditore 6.300,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
USKLAĐENOST/COMPLIANCE 03.-04.11.2021. ISO 37301:2021 Tečaj za interne auditore 2.800,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
28.-29.10.2021. Funkcija za usklađenost prema zahtjevima norme ISO 37301:2021 – Sustavi upravljanja usklađenošću 2.800,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 29.-30.11.2021. IFS FOOD v7 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
10.11.2021. Zahtjevi norme IFS HPC v2 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SUZBIJANJE PODMIĆIVANJA 22.-26.11.2021. ISO 37001:2016 Tečaj za vodeće auditore 6.900,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
06.-07.12.2021. ISO 37001:2016 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
DRUŠTVENA ODGOVORNOST 09.-10.12.2021. SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore 2.400,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
MODULI ZA SPECIJALISTIČKO OSPOSOBLJAVANJE 25.10.2021. Nesukladnosti, analiza uzroka i korektivne radnje 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
29.10.2021. Ispunjavanje zahtjeva Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti pomoću norme ISO/IEC 27001:2013 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
02.11.2021. Procjena rizika u Sustavu upravljanja za suzbijanje podmićivanja 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
02.11.2021. Sustavni pristup upravljanju usklađenošću organizacije 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
15.11.2021. Socijalni inženjering i phising – Kako se zaštititi? 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
17.11.2021. Prednosti Sustava upravljanja biološkom sigurnošću 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
02.12.2021. Upravljanje u kriznim situacijama 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
03.12.2021. Upravljanje stranim tijelima u proizvodnji i pripremi hrane 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
03.12.2021. Upravljanje alergenima u proizvodnji i pripremi hrane 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
03.12.2021. Izrada Plana neprekinutosti poslovanja 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
10.12.2021. Analiza rizika te prikladan nadzor društvene odgovornosti unutar organizacije 500,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb