Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

PLAN WEBINARA – staro

Travanj

Područje Termin Naziv webinara Kotizacija  
KVALITETA 06.-07.04.2020. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZAŠTITA OKOLIŠA 15.-16.04.2020. ISO 14001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 20.-21.04.2020. ISO 45001:2018 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
INFORMACIJSKA SIGURNOST 29.-30.04.2020. ISO 27001:2013 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE 2.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
SIGURNOST HRANE 28.04.2020. ISO 22000:2018 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE 1.200,00 kn + pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
IFS ACADEMY 22.04.2020. IFS FOOD, ver 6.1 1.200,00 kn+pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
OSTALA PODRUČJA EDUKACIJE 09.04.2020. UPRAVLJANJE RIZICIMA 1.200,00 kn+pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
10.04.2020. SOCIJALNI INŽENJERING 1.200,00 kn+pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
23.04.2020. NEPREKINUTOST POSLOVANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA 1.200,00 kn+pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
24.04.2020. VOĐENJE U KRIZNIM SITUACIJAMA 1.200,00 kn+pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU
27.04.2020. KALIBRACIJA AUDITORA – NAPREDNI TEČAJ ZA AUDITORE 1.200,00 kn+pdv OBRAZAC ZA PRIJAVU

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb