Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Zahtjevi norme ISO 45001:2018

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele upoznati sa sustavom upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, osobama koje sudjeluju ili će sudjelovati u sustavu upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u organizaciji.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Aneks L (Struktura visoke razine);
  • Detaljan pregled zahtjeva norme ISO 45001:2018;
  • Pojmovi i definicije;
  • Ciljevi Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • Sprječavanje rizika koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radu pomoću sustava upravljanja;

Koristi

  • Upoznavanje zahtjeva norme ISO 45001:2018;
  • Stjecanje znanja za djelotvorno sudjelovanje u sustavu upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu organizacije;
  • Upoznavanje s prednostima sustava: poboljšanje u upravljanju nesrećama smanjenjem perioda neaktivnosti i smanjenjem troškova koji nastaju radi prekida aktivnosti, smanjenje premija osiguranja, smanjenje izostanaka radnika.

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

200,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb