Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

Uvod GDPR – Opća uredba EU o zaštiti osobnih podataka

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se žele pripremiti za usklađivanje s GDPR-om,osobama koji sudjeluju u informacijskoj sigurnosti organizacije i odgovornim osobama za zaštitu osobnih podataka.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Organizacija legislative EU
 • Organizacija legislative RH
 • Uredba
 • Rizici (kao posebno područje)
 • Tehničke mjere
 • Auditi, nesukladnosti i korektivne radnje
 • Inspekcije
 • Akreditacije i Certifikacije
 • Kazne
 • Načela (IT pogled)
 • Softveri (secure design)
 • Tehnologija
 • DPIA

Koristi

 • Obvezujuća Uredba (EU 2016/679) o zaštiti osobnih podataka je stupila na snagu 25. svibnja 2018. te se odnosi na sve tvrtke koje obrađuju ili koriste osobne podatke građana EU.
 • Cilj tečaja je detaljno upoznati polaznike s Uredbom, načine implementacije putem sustava i posljedice neispunjavanja zahtjeva.

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

1.500,00 kn+pdv

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb