Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

Upravljanje rizicima prema ISO 31000:2018 – Risk Manager

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji obavljaju aktivnosti u okruženju izloženom različitim vrstama rizika (u kojem postoji neizvjesnost  za realizaciju postavljenih ciljeva).

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Uspostavljanje konteksta i kriterija rizika;
  • Metodologije procjene rizika;
  • Proces upravljanja rizikom;
  • Identifikacija, analiza i vrednovanje rizika;
  • Odabir opcija za tretiranje rizika;
  • Izrada i primjena plana obrade rizika;
  • Nadzor i preispitivanje primijenjenih mjera/kontrola

Koristi

  • Upoznavanje s osnovnim pojmovima i principima upravljanja rizicima;
  • Upoznavanje s procesom upravljanja rizikom koji obuhvaća utvrđivanje i analizu relevantnih rizika koji prijete ostvarenju ciljeva i utvrđivanja odgovarajućih protumjera, odnosno odgovora na rizike.

Trajanje

2 dana (online tečaj)

Kotizacija po polazniku

2.400,00 kn+pdv (online tečaj)

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb