Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

Upravljanje projektima – Project Management

Polaznici

Tečaj je namijenjen postojećim i budućim voditeljima projekata i članovima projektnih timova.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Procesi upravljanja projektom;
 • Životni ciklusi, projektne faze;
 • Upravljanje opsegom, vremenom i troškovima;
 • WBS struktura (work breakdown structure) i dekompozicija projekta;
 • Inženjerstvo zahtjeva;
 • Upravljanje kvalitetom, ljudskim resursima i komunikacijom;
 • Upravljanje nabavom;
 • Upravljanje rizicima;
 • Projektna dokumentacija

Koristi

 • Upoznavanje s načelima, koncepcijom i zahtjevima za uspješno vođenje projekata;
 • Stjecanje teoretskih i praktičnih iskustva u pripremi, planiranju, vođenju, vrednovanju i analizi uspješnosti projekata;
 • Osposobiti polaznike za primjenu metodologije za efikasno upravljanje projektima (neovisno o računalnom programu koji se koristi).

Trajanje

2 dana

Kotizacija po polazniku

2.450,00 kn+pdv

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb