Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Tehnike auditiranja prema ISO 19011:2018

Polaznici

Tečaj je namijenjen postojećim internim auditorima sustava upravljanja i primjenjiv je na sve sustave upravljanja.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Terminologija auditiranja;
 • Planiranje audita i izrada matričnog plana audita;
 • Priprema i provedba audita procesa;
 • Razvijanje ‘Audit Check-liste’;
 • Izvođenje audita;
 • Identifikacija tragova audita;
 • Izvještaji o nesukladnosti;
 • Ocjena korektivnih radnji;
 • Izvještavanje

Koristi

 • Stjecanje znanja o tehnikama i alatima auditiranja sustava upravljanja;
 • Razvijanje vještina audita u pripremi audita, izradi kontrolnih lista (check lista), analize dokumenata, vođenja intervjua, promatranja i izvještavanja;
 • Osposobiti polaznike za organiziranje i provođenje internih i eksternih audita prema normi ISO 19011:2018, identifikaciju nesukladnosti, izradu izvještaja i predlaganje korektivnih radnji.

Trajanje

2 dana (online tečaj)

Kotizacija po polazniku

320,00 € + PDV (online tečaj)

Preduvjeti za sudjelovanje

Postojeći interni auditori sustava upravljanja.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb