Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

Procjena legitimnog interesa – LIA Radionica

Polaznici

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje bi i inače sudjelovale u procjeni legitimnog interesa – službenik za zaštitu podataka, voditelj poslovnog procesa (marketing, ljudski resursi, prodaja, korporativna sigurnost i dr.) te svima koji se žele profesionalno razvijati u području zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Ciljevi

Obrada osobnih podataka može se temeljiti na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane. Najčešći primjeri legitimnih interesa u praksi su zaštita osoba i imovine, izravni marketing, sprečavanje prijevara, učinkovito upravljanje procesima i zaposlenicima i sl.

Međutim, svaki voditelj obrade mora pažljivo procijeniti okolnosti obrade podataka i zadovoljiti određene uvjete.

Tečaj se provodi kao praktična radionica na kojoj se procjenjuje legitimni interes voditelja ili treće strane kroz tri dijela: test svrhe, test nužnosti i test ravnoteže. Procjena se provodi na primjerima iz prakse koji su primjenjivi u većini organizacija, a sudionici kroz „igru uloga“ zastupaju interese svih uključenih strana – službenik za zaštitu podataka, voditelji poslovnog procesa obrade, predstavnik radnika, predstavnik uprave i dr.

Koristi

Polaznici će na tečaju naučiti:

  • identificirati legitimni interes kao primjerenu pravnu osnovu,
  • definirati metodologiju procjene prilagođenu organizaciji,
  • voditi i sudjelovati u procjeni legitimnog interesa,
  • procijeniti nužnost obrade,
  • procijeniti odnos interesa voditelja u odnosu na prava i očekivanja ispitanika,
  • dokumentirati procjenu,
  • upravljati zahtjevima i prigovorima ispitanika.

Uz praktično iskustvo, polaznici će dobiti i predložak metodologije za provedbu procjene legitimnog interesa koju, uz određene prilagodbe, mogu usvojiti u svojim organizacijama.

Trajanje

1 dan

Kotizacija po polazniku

1.800,00 kn+pdv

Predavači

Vlatka Vuković, Ivan Horvat

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb