Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Tehnike analize uzroka nesukladnosti sustava upravljanja

Polaznici

Tečaj je namijenjen vlasnicima procesa i svim osobama s definiranim odgovornostima i ovlastima unutar sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i zdravljem i sigurnošću na radu.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Nesukladnosti i korektivne radnje;
  • Izvještaji o nesukladnosti;
  • Metode za analizu uzroka nesukladnosti: Brainstorming tehnika,  Brainwritting tehnika, Is-Is not matrix, Nominal Group Technique – NGT, Tehnika usporedbe parova, Tehnike prikupljanja i analize podataka (Pareto, Histogram), Ishikawa, 5 Why, Matrix Diagram, FTA.
  • Ocjena korektivnih radnji;
  • Dokumentiranje nesukladnosti

Koristi

  • Stjecanje znanja o tehnikama i alatima analize uzroka nesukladnosti;
  • Razvijanje vještina za identifikaciju nesukladnosti i korištenje različitih tehnika za njihovu analizu.

Trajanje

2 dana

Kotizacija po polazniku

328,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Postojeći interni auditori sustava upravljanja.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb