Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

Napredni tečaj za auditore – Praktična provedba QMS audita

Polaznici

Tečaj je namijenjen postojećim internim ili vodećim auditorima Sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 koji žele nadograditi svoje kompetencije za provedbu internih audita. Preduvjet za sudjelovanje na edukaciji je završeno osposobljavanje za auditore prema ISO 9001:2015.

Ciljevi i program

Program tečaja uključuje:

  • Pripremne radnje prije audita
  • Izrada Plana audita i komunikacija unutar organizacije
  • Način korištenja Kontrolnih lista
  • Način auditiranja zahtjeva norme ISO 9001:2015
  • Određivanje i dokumentiranje nesukladnosti ili prilika za poboljšanje
  • Metode analize uzroka nesukladnosti
  • Određivanje i dokumentiranje korektivnih radnji i ocjena djelotvornosti

Koristi

Svrha audita je procijeniti djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom organizacije. Auditi su jedan od alata pomoću kojih možemo dodati vrijednost poslovanju te poboljšati ukupne performanse organizacije, a preduvjet za to su kompetentni auditori i djelotvoran proces audita.

Program tečaja je u potpunosti usmjeren na praktičnu provedbu audita sustava upravljanja kvalitetom.

Tečaj uključuje prezentaciju procesa audita putem primjera, rada u grupama i utemeljen je na praktičnoj provedbi audita putem igre uloga. Cilj tečaja je da polaznici usvoje specifične kompetencije praktičnim auditiranjem  zahtjeva norme ISO 9001:2015 utemeljeno na najboljim praksama provedbe audita.

Trajanje

2 dana

Kotizacija po polazniku

290 €

Preduvjeti za sudjelovanje

Preduvjet za sudjelovanje na edukaciji je završeno osposobljavanje za auditore prema ISO 9001:2015.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb